Win giờ có thể nói khá thông dụng đối với người dùng, nhưng cài đặt như thế nào thì lại là một vấn đề khó khăn đối với