Bạn đã bao giờ nghe “đồn đại” chuyện có thể kiếm tiền với AdF.ly chỉ bằng việc rút gọn link? Không có gì khó để bắt đầu kiếm